poniedziałek, 6 marca 2017

Chodniki w Zagórzu i Zahutyniu - gdzie jesteśmy? O co walczymy? Dokąd zmierzamy?

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Rzeszowie), którą na swoje wystąpienie z dn. 23.01.2017 r. w tytułowej sprawie otrzymał Pan Poseł Bogdan Rzońca wspierający starania Gminy Zagórz o poprawę poziomu bezpieczeństwa użytkowników Drogi Krajowej nr 84.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz