Geneza i cel akcji

Zawieszenie połączeń autobusowych z Bieszczadami przez „PKS-y” w Warszawie, Przemyślu i Rzeszowie, wycofanie się Firmy Arriva ze świadczenia usług komunikacyjnych na południu województwa podkarpackiego to kolejne poważne symptomy świadczące o postępującym wykluczeniu komunikacyjnym Bieszczadów. Przy faktycznym paraliżu komunikacji kolejowej (w Bieszczady z Rzeszowa dociera aktualnie JEDEN weekendowy pociąg regionalny!) nasz piękny, turystyczny region mówiąc dosadnie staje się cywilizacyjnym ZADUPIEM
Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu procesowi wspólnie z wieloma środowiskami mającymi świadomość znaczenia komunikacji publicznej dla dynamiki rozwoju naszej małej bieszczadzkiej Ojczyzny, w ciągu ostatnich lat zrealizowałem szereg inicjatyw m.in. takich, jak: KochamKolej.pl czy I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa  Niestety pomimo realnych efektów (przywrócenie ruchu i remont na linii kolejowej nr 107, odkrzaczenie 8 km odcinka linii kolejowej nr 102) oraz międzynarodowego oddźwięku medialnego naszych społecznych poczynań  kluczowe dla Bieszczadów problemy komunikacyjne pozostają wciąż nierozwiązane. 
Z uwagi na powagę zaistniałej sytuacji, działając w charakterze radnego Powiatu Sanockiego i Prezesa Stowarzyszenia DolinaKolejowa.pl będę wnosił do kompetentnych władz i podmiotów o zorganizowanie w trybie pilnym Podkarpackiego Transportowego Okrągłego Stołu, w trakcie którego zostaną przedstawione konstruktywne i wykonalne (realistyczne) postulaty odnoszące się do meritum sygnalizowanych tu problemów. W przypadku braku odzewu ze strony kompetentnych decydentów i instytucji anonsowana tu kampania może przybrać formę akcji protestacyjnej polegającej m.in. na pikietowaniu newralgicznych, podkarpackich ciągów komunikacyjnych już w trakcie zbliżającego się majowego weekendu!
Szanowni Państwo! Nasze przepiękne Bieszczady nie staną się przysłowiowym ZADUPIEM tylko wówczas gdy będziemy DZIAŁAĆ RAZEM niezależnie od różnic światopoglądowych i politycznych. Licząc na Wasze zaangażowanie serdecznie pozdrawiam. C.D.N. już niebawem!

Jerzy Zuba

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza